hans erik balkom 

  

 

Välkommen!

 

Industrialist erbjuds att förvärva rättigheterna ...

till en ny generation av vibrationssäkra fästelement, ett teknologiskt och kommersiellt utvecklingssprång som omsluter miljardvärden.

» Prospekt

 

Kommersiellt stöd till innovatörer

Uppfinnare av nydanande tillverkningsprodukter är välkomna att söka råd och stöd inom ett nätverk av erfarna entreprenörer.

» Kommersiellt stöd till uppfinnare

 

Lönsamhetsstyrd företagsutveckling

På uppdragsbasis förstärker jag affärsverksamheten i exportinriktade tillverkningsföretag.

» Min bakgrund och inriktning

 

 

© 1998-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk