hans erik balkom 

  

 

Välkommen!

 

Industrialist erbjuds att förvärva rättigheterna ...

till en ny generation av vibrationssäkra fästelement, ett teknologiskt och kommersiellt utvecklingssprång som omsluter miljardvärden.

» Prospekt

 

Affärsstöd till kreativa begåvningar

Utvecklare av produkter för tillverkning i industriell skala är välkomna att söka råd och stöd inom ett nätverk med entreprenörer.

» Kommersiellt stöd till innovatörer

 

Vinstdrivande resursinsatser

God lönsamhet förutsätter att resursinsatserna vinstoptimeras. Därvid är interaktiva utfallsmodeller suveräna beslutsverktyg.

» Min bakgrund och inriktning

 

 

© 1998-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk