hans erik balkom 

  

 

Välkommen!

 

Lönsam affärsutveckling

Lönsamhet förutsätter effektivt resursutnyttjande. Därvid är interaktiva modeller ytterst kraftfulla verktyg för optimering av insatserna.

» Min bakgrund och inriktning

 

Kommersiellt stöd till kreativa begåvningar

Utvecklare av nydanande industriprodukter är välkomna att söka stöd inom mitt nätverk av erfarna entreprenörer med exportinriktning.

» Affärsstöd till innovatörer

 

Väletablerad industriman erbjuds rättigheterna ...

till en ny generation av vibrationssäkra fästelement - ett tekniskt och kommersiellt utvecklingssprång som omsluter miljardvärden.

» Prospekt

 

© 1998-2016    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk