hans erik balkom 

  

 

 

Gapen i operativ förmåga inom Sveriges näringsliv är bekymmersamt stora

 

Allvarliga brister är nu identifierade

Inom ramen för ett branschövergripande projekt under ESF Växtkraft mål 3, genomfördes under 2000-talet omfattande mätningar av gapen i ledningsprinciper och kulturen inom den operativa verksamheten för privat näringsliv samt den offentliga förvaltningen. Företagsledningar, mellanchefer och kollektivanställda svarade på avgörande frågor av strategiskt-operativ natur.

 

Diagrammet här nedan visar på betydande möjligheter till effektiviseringar

Vikten som fästs vid avgörande operativa parametrar, det lila fältet jämfört med hur långt man har kommit i tillämpning, det gröna fältet, pekar genomgående på stora utvecklingsmöjligheter.

 

 

 

spindeldiagram

 

 

 

Om studien

Solweig Lindh Balkom (1936-2008) var administrativt ansvarig för studien. Kontakta gärna Hans Erik Balkom om Ni vill ta del av den.

» Till minnet av Solweig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2004-2017    Hans Erik Balkom      0762-19 91 00       e-postlänk