hans erik balkom 

  

 

 

Bengt O. Frieberg

Honorary Doctor of Applied Engineering Science

 

1920 - 1988

 

dr Bengt O. Frieberg

 

 

Uppfinnare av metod för dynamiskt aktiverad vibrationssäkring som förhindrar lossning av gängade fästelement under krävande drift

 

Redan i början av 1970-talet gjorde svenkfödde ingenjören och nytänkaren Bengt Frieberg de första experimenten med en dynamiskt aktiverad killåsningsprincip för att säkra gängade fästelement mot lossning vid kraftiga vibrationer.

 

Dessa banbrytande arbeten lade grunden till utvecklingen av en helt ny typ av gängat fästelement vars låsningsfunktion arbetar i harmoni med fysikens lagar om tung materia i vila och rörelse. Alla andra låsmetoder arbetar i direkt strid mot dessa fundamentala naturlagar och kan därför inte fungera utan mycket tidskrävandre monteringsprocesser. Helt tillförlitliga kan dock dessa konstlade metoder aldrig bli på grund av den mänskliga faktorn.

 

Den affärsmässiga möjligheten som öppnar sig med Bengt Fiebergs innovation är betydande. I rätta händer kan potentialen liknas vid värdet av de uppfinningar som starkt bidragit till Sveriges välstånd, t.ex. dynamiten, kul- och rullagren, passbitarna och hårdmetallskären.

 

Sedan början av 1950-talet var Bengt Frieberg bosatt i södra Kalifornien men var ytterst mån om sin svenska härkomst. Flera andra uppfinningar bär hans signum och skapar kvalificerade arbetstillfällen både i Sverige och USA. Bengt var en högt aktad profil inom svenskt-amerikanskt näringsliv.

 

Saknaden och sorgen var stor när han gick ur tiden på höjden av sin skaparkraft. Hans sista vilja var att produkter baserade på hans uppfinningar skulle skapa arbetstillfällen och välstånd även i Sverige, i görligaste mån. Uppdraget att förverkliga denna strävan gav han till Hans Erik Balkom.

 

2012 utsågs den forne kyrkoherdesonen från Yxne i Östergötland postumt till hedersdoktor i tillämpad ingenjörsvetenskap vid ett världsledande lärosäte i södra Kalifornien.

 

» Så lade innovationen grunden till kvalificerade industrijobb i svensk glesbygd.

 

 

 

© 1990-2018    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk