hans erik balkom 

  

 

 

 

 

vibra-fast logga i blått

The High Tech Solution to Fastener Loosening

in Advanced Mechanical Design

 

 

Industrialist erbjuds enastående miljardkoncept

 

Producent av högkvalitativa maskinelement ...

erbjuds att förvärva rättigheterna till en ny generation av gängade fästelement med lossningssäker låsning och oöverträffad produktekonomi. Förutom genomgripande produktionsresurser för plastiska bearbetningsmetoder och pulvermetallurgiska sintringsteknologier krävs väl utbyggda marknadsorganisationer i industriländer.

 

Konceptet är ett teknologiskt utvecklingssprång ...

med kommersiell förankring i volymer värda många miljarder i producentledet. Kunder är byggare av mycket avancerade maskinsystem som måste fungera felfritt även under kraftiga belastningar.

 

Deras säkerhet får aldrig riskeras!

  

Flygindustrin är en av många högteknologiska branscher som fordrar ovillkorligt säkra infästninger. Nyckelkomponenter får aldrig lossna och riskera människoliv. Driftstoppen för underhåll  måste vara få och korta. Fästelementsystemet Vibra-Fast™ uppfyller dessa krav på ett suveränt sätt vilket ger direkt avtryck i operatörernas resultat- och balansräkningar.

» Några fler exempel på tillämpningar

 

 

 

 

 

Funktionsprincipen för Vibra-Fast Fästelementsystem.

» Innovationen

» Produktekonomin

» Marknaden

» Tillämpningar

 

 

 

rock drilling

»  Konceptet skapar riktiga jobb!

 

 

 

 

hans

Hans Erik Balkom

» Bakgrund och inriktning

 

 

Produktkonceptet i korthet

Basen för investeringen är innovationen Vibra-Fast™ som förhindrar att gängade fästelement lossnar vid svårare vibrationer under kritisk drift. Vibra-Fast™ ersätter en tidigare produktgeneration som är mogen att fasas ut efter många år på världsmarknaden.

 

Utomordentlig potential

Affärsmöjligheterna som öppnar sig är i alla avseenden jämförbara med internationellt välkända verkstadsprodukter av utomordentligt stor betydelse för Sveriges välstånd. Konceptet har ett tio gånger större värdeinnehåll än den utfasade versionen.

 

Integrerad produkt

Vibra-Fast™ är utvecklat för att lösa svåra vibrationsproblem redan på konstruktionsstadiet. Det sker i nära samarbete med kunderna genom att elementen specificeras som en integrerad del av den färdiga produkten.

 

Höga kompetenskrav

Kraven på medarbetarnas ingenjörsmässiga kompetens är mycket högt ställda. Marknadspersonalen måste besitta synnerligen god förmåga att identifiera komplicerade lossningsproblem och lösa dessa.

 

Omslutning

Globalt är primärmarknaden värd över trettiofem miljarder SEK (2015) räknat i producentpriser. Sekundärmarknaden är ännu större, dock mera priskänslig. I rätta ägarhänder bör en omslutning på flera miljarder kunna uppnås efter något år.

 

Lönsamhet

Lönsamheten saknar motsvarighet för volymbaserad verkstadsindustri.

 

Kvalificerade jobb

Konceptet skapar hundratals verkstadsjobb. Erfarenheterna från den tidigare produktgeneration visar att svensk verkstadsindustri hävdar sig mycket väl i högteknologisk konkurrens när affärskonceptet är korrekt definierat.

 

Pris och villkor

Jag tänker mig att transferera de globala rättigheterna efter en plan som utarbetas gemensamt med köparen. Planeringshorisonten torde röra sig om 3-5 år Välkommen att kontakta mig för ett samtal om pris och villkor.

 

Produktkonceptet är alldeles för avancerat ...

när det gäller lätta- och de flesta medelsvåra lossningsproblem. För dessa segment finns en uppsjö av fantasifulla fästelement som säljs på lågt pris - ointressant för oss!

 

 

 

© 1998-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk