hans erik balkom 

  

 

 

vibra-fast logga i blått

The High Tech Solution to Fastener Loosening

in Advanced Mechanical Design

 

 

Ny produktgeneration omsluter miljardvärden

 

Resursstark industrialist erbjuds ...

att förvärva rättigheterna till en ny generation av gängade fästelement med lossningssäker låsning och enastående god produktekonomi. Utöver genomgripande produktionsresurser för plastisk bearbetning och sintringsteknologier erfordras väl utbyggda marknadsorganisationer i industriländer.

 

Erbjudandet är ett teknologiskt utvecklingssprång ...

med kommersiell förankring i volymer värda många miljarder i producentledet. Konceptet är väl inarbetat hos byggare av komplexa system, spetsprodukter som skall fungera felfritt även under kraftiga belastningsväxlingar i kritiska miljöer.

 

Airbus 380 luftens gigant kräver lossningssäkra infästningar.

787_interiors_k63434-05

Flygindustrin är en av många högteknologiska branscher som fordrar ovillkorligt säkra infästninger. Nyckelkomponenter får aldrig lossna och riskera människoliv. Driftstoppen för underhåll  måste dock vara få och korta. Fästelementsystemet Vibra-Fast™ uppfyller dessa krav på ett suveränt sätt. Det ger direkt avtryck i operatörernas resultat- och balansräkningar.

» Några fler exempel på tillämpningar

 

 

 

Funktionsprincipen för Vibra-Fast Fästelementsystem.

 

» Funktionen

» Produktekonomin

» Marknaden

» Tillämpningarna

 

 

rock drilling

»  Konceptet skapar riktiga jobb!

 

 

 

hans

 

Hans Erik Balkom

» Bakgrund och inriktning

Produktkonceptet i korthet

Basen för investeringen är innovationen Vibra-Fast™ som förhindrar att gängade fästelement lossnar vid svårare vibrationer i kritiska driftmiljöer. Vibra-Fast™ ersätter en tidigare produktgeneration som således är mogen att fasas ut.

 

Affärsmöjligheterna som öppnar sig är i alla avseenden jämförbara med internationellt välkända verkstadsprodukter av utomordentligt stor betydelse för Sveriges välstånd, exempelvis de sfäriska kul- och rullagren och hårdmetallskären.

 

Kompetenskrav

Vibra-Fast™ är utvecklat för att lösa svåra vibrationsproblem redan på konstruktionsstadiet. Det sker i nära samarbete med kunderna genom att elementen specificeras som en integrerad del av den färdiga produkten.

 

Kraven på medarbetarnas ingenjörsmässiga kompetens är mycket högt ställda. Särskilt gäller detta marknadspersonalens förmåga att identifiera och föreslå lösningar på komplicerade lossningsproblem.

 

Omslutning och Lönsamhet

Globalt är primärmarknaden värd över trettiofem miljarder SEK (2015) räknat i producentpriser. Sekundärmarknaden är ännu större, dock mera priskänslig.

 

I rätta ägarhänder bör en omslutning på flera miljarder kunna uppnås efter något år. Lönsamheten har få, om ens någon motsvarighet inom verkstadsbranschen.

 

Jobben

Konceptet skapar hundratals kvalificerade verkstadsjobb . Erfarenheterna från den tidigare produktgeneration, som nu är mogen att fasas ut och ersättas av Vibra-Fast™, visar att svensk verkstadsindustri hävdar sig mycket väl i högteknologisk konkurrens när produktkonceptet är korrekt definierat.

 

Pris och Villkor

Jag tänker mig att transferera de globala rättigheterna efter en plan som utarbetas gemensamt med köparen. Planeringshorisonten torde röra sig om 3-5 år Välkommen att kontakta mig för ett samtal om pris och villkor!

 

Produktkonceptet är alldeles för avancerat ...

när det gäller lätta- och de flesta medelsvåra lossningsproblem. För dessa segment finns en uppsjö av fantasifulla fästelement som säljs i bulkpartier till kilopris - totalt ointressant för oss!

 

 

© 1998-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk