hans erik balkom 

  

 

 

 

 

vibra-fast logga i blått

The High Tech Solution to Fastener Loosening

in Advanced Mechanical Design

 

 

Industrialist erbjuds miljardkoncept

 

Producent av högkvalitativa maskinelement ...

med primär kundbas inom avancerad verkstadsindustri, erbjuds att förvärva rättigheterna till en ny generation av gängade fästelement med vibrationssäker låsning och suverän produktekonomi. Förvärvet kräver omfattande produktionsresurser för plastisk bearbetning och pulvermetallurgiska sintringstekniker liksom väl utbyggda marknadsorganisationer i industriländer.

 

Konceptet är ett teknologiskt utvecklingssprång ...

med kommersiell förankring i volymer värda många miljarder i producentledet. Kunder är byggare av mycket avancerade maskinsystem vars användning ställer kompromisslösa krav på tillförlitlig funktion, även under svåra operativa betingelser.

 

Flygindustrin är en av många högteknologiska branscher som fordrar ovillkorligt säkra infästninger. Nyckelkomponenter får aldrig lossna och riskera människoliv. Driftstoppen för tillsyn och underhåll  måste vara få och korta. Fästelementsystemet Vibra-Fast™ uppfyller kraven på ett utmärkt sätt vilket ger direkt avtryck i operatörernas resultat- och balansräkningar.

» Några fler tillämpningar

 

 

 

Funktionsprincipen för Vibra-Fast Fästelementsystem.

» Innovationen i korthet

» Produktekonomin

» Marknaden

» Tillämpningar

 

 

 

rock drilling

»  Konceptet skapar kvalificerade jobb

 

 

 

 

hans

Hans Erik Balkom

» Bakgrund och inriktning

 

 

Produktkonceptet

Basen för investeringen är innovationen Vibra-Fast™ som förhindrar att gängade fästelement lossnar vid svårare vibrationer. Konceptet ersätter en tidigare produktgeneration som är mogen att fasas ut efter många år på världsmarknaden.

 

Potential

Affärsmöjligheterna som öppnar sig med innovationen är likvärdiga de klassiska svenska verkstadsprodukterna som i decennier medverkat till att skapa Sveriges välstånd.

 

Integration

Vibra-Fast™ är utvecklat för att lösa svåra vibrationsproblem redan på konstruktionsstadiet. Det sker i nära samarbete med kunderna genom att fästelementen byggs in som en integrerad del av den färdiga produkten.

 

Kompetenskrav

Kraven på medarbetarnas ingenjörsmässiga kompetens är mycket högt ställda. Redan tidigt i kundkontakten krävs att marknadspersonalen kan identifiera lossningsproblem och föreslå lösningar.

 

Omslutning

Globalt är primärmarknaden värd över trettiofem miljarder SEK (2015) räknat i producentpriser. Sekundärmarknaden är ännu större, dock mera priskänslig. I rätta ägarhänder bör en omslutning på flera miljarder kunna uppnås efter något år.

 

Lönsamhet

Lönsamheten är oöverträffad utmärkt för volymintensiv tillverkning inom verkstadssektorn.

 

Jobben

Konceptet skapar hundratals kvalificerade verkstadsjobb. Erfarenheterna från den tidigare produktgeneration visar att svensk verkstadsindustri hävdar sig mycket väl i högteknologisk konkurrens när affärskonceptet är korrekt definierat och tillämpat.

 

Villkor

Jag tänker mig att transferera de globala rättigheterna efter en plan som utarbetas gemensamt med köparen. Planeringshorisonten torde röra sig om 3-5 år Välkommen att kontakta mig för ett samtal om pris och villkor.

 

Produktkonceptet är alldeles för avancerat ...

för lätta- och många medelsvåra lossningsproblem. För dessa segment finns en uppsjö av fantasifulla fästelement som säljs på lågt bulkpris, ett helt annat affärskoncept än vår högteknologiska verksamhet.

 

 

© 1998-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk