hans erik balkom 

  

 

Redigerat 1 maj 2009

 

 

Visst är finländare duktigare än svenskar, eller ...

 

Har du tänkt på att Finlands EU-avtal är fyra gånger bättre än Sveriges avtal?

De ordkarga men blixtrande skarpa förhandlarna i Finlands EU-representation såg med häpnad på hur stöddiga verbalatleter med stolpskottet Ulf Dinkenspiel i spetsen för den svenska förhandlingsdelegationen blev grundlurade av mellan- och sydeuropeerna. Svenskarna gick med på att betala dubbelt så mycket, men fick bara hälften tillbaka jämfört med Finland. Resultatet av denna flathet är att svenska medborgare har blivit allra största nettobidragsgivare till EU, trots att många andra länder har det mycket bättre ställt räknat i BNP per capita, allt enligt EU:s egen statistik.

 

Några fakta från modern tid

- Finnkampen har vunnits av Sverige endast 12 gånger under de senaste 50 åren.

- Nokia har sopat mattan med nationalklenoden Ericsson under många år.

- Varven i Finland blomstrar medan den en gång så stolta svenska basnäringen blott ett dyrköpt minne är.

- Pappersindustrin i Sverige ägs till större delen av finska företag.

- Metallmanufakturen ligger likaså i finska händer.

- Nationella telebolaget är samägt med finska intressen.

 

Energipolitiken i Sverige kacklas det om i en hönsgård med dilettanter och andra kärringtyper

I Finland bygger man resolut ut den rena och supereffektiva kärnkraften. I Sverige lyckas miljötöntar i politisk minoritetsställning hota sig till idiotsatsningar på skitig fossilkraft i kombination med bullrig och synnerligen oestetisk vindkraft. Hypermoderna svenska reaktorer som körs av kompetenta driftsingenjörer måste stängas. Samtidigt tvingas vi importera el från smutsig kolkraft i Tyskland och gamla ryska atomkraftverk i långt framskridet förfall. Maskinisternas kvalifikationer räcker möjligen till att koka tevatten - vid de sällsynta tillfällen de är nyktra, vill säga - men absolut inte till att köra livsfarligt förfallna kraftverk som ligger bara några tiotal mil från vårt land. Tala om att svansen viftar med hela hunden i den svenska energipolitiken!

 

Våra äldre behandlas ovärdigt

I Sverige ligger gamla på servicehus och andra vårdinrättningar och ropar på hjälp i sina solkiga kläder. Om kommandoran är på gott humör, kan de möjligen få ett halvt, fisljummet ägg att inmundigas med frukostens degiga limpsmörgås. Exemplet kommer från Höganäs kommun. I Gislaved tvingas makar som varit gifta över sextio år att leva åtskilda av principskäl därför att hustrun råkat bli sjuk och i Skinnskattebergs kommun har en liten fjunskallig räknenisse lyckats klura ut att de kan spara tiotusen om de drar in bullen till de gamlas eftermiddagskaffe. I kontrasternas Finland bjuds prydligt välvårdade seniorer på en konjak till kvällskaffet.

 

 

Gudrun Schyman skyr man!

"Svenska kvinnor och deras barn ská vá upplysta", säger Fi-partiets Gudrun, stor-käften Schyman med eftertryck och vänder på snusen!  "Svenska män är förbannade skitstövlar som stundligen misshandlar kvinnor" tillägger detta orakel inom svensk feminism.

Men skolan då?

Hur är det med de finska skolbarnen? Ja, dessa är det verkligen synd om, för när svenska 6-åringar - ja just sexåringar - får lyssna till pikanta porrnoveller dramatiserade av elever som skickats ut från skattefinansierade Teater-högskolan med storfjollan Susanne Osten i spetsen, så måste de stackars finska barnen lära sig att läsa, skriva och räkna. Som 8-åringar vet barnen i Sverige det mesta om vilka könsläten som utstöts av kroniskt brunstiga kärringar inom rötjutsvänstern på Nytorget och Medborgarplatsen.

 

I vårt grannland är kunskap om de klassiska och moderna kompositörerna och författarna ett obligatorium. Att de finska barnen och ungdomarna år efter år ligger i absoluta världstoppen i läsförståelse, matte, fysik och kemi ses som en bagatell jämfört med vetandet om underlivskulturen som de svenska skolbarnen undervisas i, utan föräldrarnas vetskap som i exempelvis Nacka kommun.

 

Varje år lämnar tusentals svenska ungdomar grundskolan och gymnasiet utan förmågan att kunna återge en högst vanlig tidningstext. Gymnasister som tilldelats högsta betyg gissar blint på att Sacharov var en rysk ishockeyspelare! Är det med sådana bristfälliga kunskaper vi vill att våra ungdomar skall möta en alltmer globaliserad omvärld?

 

När det är kris

Då flodvågen drabbar Bengaliska viken, hämtas finska medborgare hem redan samma dag. En beslutsam regering söker information på eget initiativ och skickar ofördröjligen vårdinredda flygplan. Samtidigt som finska regeringen agerar, ligger Sveriges regeringschef på Harpsund och vräker sig på skattebetalarnas bekostnad. Han låter sig icke bli störd i julfirandet och snaskandet av hallonpraliner trots att radio och TV har extrasändningar och resebranschens folk, och den skicklige ambassadören i Thailand, förtvivlat ropar på hjälp. Sen skyller statsministern och en vettskrämd liten tulta till utrikesminister ifrån sig på UD-tjänstemännen. Vilken sjutusan till kraftkarl herr Persson ändock är! Men så har han ju också hotat sig till en illasittande doktorshatt från en 25-öresakademi som han var slug nog att själv upphöja till universitetsstatus! Väggarna i landets genuina lärosäten vibrerade av skrattsalvor när charlatanen promoverades.

 

Ödmjukt bockande lakejer

I Finland behövdes ingen kommitté för att utreda regeringens handlande efter tsunamin. I Sverige tillsattes en kommission med saftiga arvoden. Med ett enda undantag är alla kända socialistlakejer. Givetvis kom de fram till att dåvarande regeringen handlade "rätt så kraftfullt" – när den väl begrep vad som hänt! Man lät sig till och med luras att tro på amsagan att statsrådsberedningens högste politruk skulle ha varit på jobbet och vidtaget "åtgärder".

 

Bättre genuppsättning

Är det måhända så att det finska folket föds med bättre genetiska förutsättningar att vara duktiga och handlingskraftiga i livets svåra lägen? Naturligtvis inte – utan förklaringen ligger nog i det sociala arvet, inte minst från de oerhört svåra krigsåren. Barnen uppfostras till att visa respekt för den enskilde individen - ja just det, individen och inte det grå kollektivet.

 

Tveksamt om regering hinner rätta till årtionden av socialistiskt maktmissbruk

Väl över halva mandatperioden för den borgerliga alliansen i regeringsställning har nu gått. Jag önskar att resultaten skall visa att de är värdiga förtroendet att få regera vidare genom mer "management by perkele" som i Finland. Hittills är det tveksamt men alternativet är avskräckande.

 

»  Skriv gärna vad Du tycker på denna länk. Ditt inlägg publiceras i dierkt anslutning till denna debattartikel.

 

 

© 1998-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk