hans erik balkom 

  

 

Redigerat: 28 april 2009, 26 juni 2013 och 25 december 2015

 

 

Republik är ett överlägset statsskick för ett välmående land

 

Aldrig tidigare har det varit så lämpligt som nu att avskaffa vår antikverade monarki i Sverige

För att representera vårt land i modern tid krävs en statschef som är intelligent, har goda språkkunskaper och kan arbeta nära en politisk ledning som begriper att Sveriges välstånd endast kan återuppbyggas och förstärkas med hjälp av spjutspetsprodukter som efterfrågas på en tuff världsmarknad.


Högteknologisk export är nödvändig för Sveriges framtida välfärd

Sedan länge har det stått klart att det inte räcker med att skeppa ut våra huvudsakligen norrländska naturresurser i form av bulkvaror med lågt teknologiskt innehåll. Den s.k. planktillverkningskulturen som företeelse måste upphöra och ersättas av produktion som bygger på vårt högteknologiska kunnande. Produkterna finns redan till stor del inom ett flertal olika branscher. Nu gäller det att se till att de kommer ut på världsmarknaden och i stenhård konkurrens kan generera intäkter som är så stora att vi får råd att återskapa vårt svunna välstånd och därefter vidareutvecklas på ett flertal livsviktiga områden. I arbetet med att bereda väg för detta är givetvis regeringschefen och statschefen de personer på officiell nivå som skall gå i spetsen för att skapa förtroende för vårt lands exportindustri.

 

Vår nuvarande- men även blivande statschef saknar förmåga att företräda Sverige i modern tid

Kungen har tydligt dokumenterat sin oförmåga att representera landet i kvalificerade sammanhang, annat än som en romantisk figur för ett historiskt förflutet. Kronprinsessan uppvisar om möjligt ännu sämre fallenhet. Det är pinsamt att lyssna till de klichéartade fraser som hon kläcker ur sig. Till hennes försvar måste dock sägas att de ärftliga förutsättningarna inte är de bästa. Det är nog inte så underligt att hon och de andra kungabarnen uttrycker sig som obildade tonåringar när mamma inte kan prata ren svenska trots mer än fyrtio år i riket och pappa har grava svårigheter att stava sig igenom en serietidning.

 

När nu kronprinsessan dessutom är gift med en allmoge som med möda tagit sig igenom en flumlinje på tvåårigt gymnasium, säger det sig självt att kungligheterna i framtiden blir änu mindre lämpade att representera ett högteknologiskt land i en alltmer globaliserad omvärld.

 

Respekt för kungafamiljen

Carl-Gustaf Bernadotte och Victoria Bernadotte är sympatiska personer som det är lätt att ta till sitt hjärta. Båda skulle dock med största sannolikhet må väldigt mycket bättre om de kunde befrias från sina plikter som offentliga staffagefigurer och tillåtas leva som vanliga människor. Ofta vittnar de i ord och handling om att de trivs bäst i det senare sammanhanget, vilket inte minst Kronprisessans val av blivande make understryker. Grundlagen måste ändras varför arbetet bör påbörjas snarast - inte minst för att visa respekt för kungafamiljen.

 

Statschefen – en arbetande styrelseordförande för AB Sverige

I vårt land finns det många intelligenta människor med goda kunskaper, hög moral, ett etiskt högtstående synsätt och stor arbetskapacitet som skulle vara lämpade som statschef. I princip skall denna person fungera som en arbetande styrelseordförande för AB Sverige, ett bildlikt aktiebolag där varje svensk har lika rösträtt på "bolagsstämman" d.v.s. valet vart fjärde år. Nu är det hög tid att exercera vårt aktieinnehav fullt ut!

 

»  Skriv gärna vad Du tycker på denna länk. Ditt inlägg publiceras i dierkt anslutning till denna debattartikel.

 

 

© 1998-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk