hans erik balkom 

  

 

Genom frihandelsavtalet NAFTA nås världens största marknadsområde med demokratiskt samhällsskick och sunda affärsprinciper

 

Etablering i endera Kanada, USA eller Mexiko är ett hållbart val av exportstrategi utanför EU:s kärnmarknader

Inom dessa tre länder, signatärer av frihandelsavtalet NAFTA, omsätts över en tredjedel av världsmarknadens volymer. Det sker på sunda grunder som speglar ländernas demokratiska stabilitet med respekt för mänskliga rättigheter, entreprenörskap och privat ägande - värdenormer som gör det sannolikt att marknadsområdet förblir ledande inom världsekonomin.

 

Undvik felsatsningar på slutna och totalitärt styrda ekonomier

Flera svenska, och många andra västerländska företag, har gjort mycket kännbara förluster på populistiska satsningar i diktaturerna Kina och forna Sovjetunionen. Frågan är om det överhuvudtaget går att förena västerländsk och österländsk företagskultur från bolag som verkar i så totalt olika politiska system? Senaste avskräckande exemplet gäller Volvo-PV:s förödande kulturkrock med de kinesiska ägarna.

 

Inte ens drivna företag som ASSI, Ericsson, IKEA och Tetra Pak har kunnat etablera sig utan enorma förluster. Dessa globalt verksamma storföretag orkar dock balansera underskotten, vilket inte är så lätt för små eller medelstora företag. Därför bör dessa i första hand rikta sina exportambitioner mot närmarknaderna inom EU och därefter mot andra marknader för vilka det går att bedöma riskerna på ett vettigt sätt.

 

Riskerna måste kunna bedömas korrekt och vägas in i kalkylerna

Om det inte vore så ekonomiskt katastrofalt är det löjeväckande  när små och medelstora företag slänger bort sina pengar på totalitärt styda ekonomier. "Följa-John"-syndromet där alla springer i samma riktning som små skollade troll är kännetecknande för bristande affärsintelligens! Här ställs större krav på våra exportorgan att leda dessa företag i rätta banor.

 

Etablering inom NAFTA-området betyder att det är möjligt att bedöma risktagandet på ett adekvat sätt. Företagens arbetsvillkor är stabilt begripliga och därigenom analyserbara, sakskäl som bör väga tungt vid val av långsiktigt hållbar exportstrategi utanför EU:s kärnmarknader. Vår västerländska kultur passar dessutom mycket väl för det öppna och chosefria affärsklimat som råder inom NAFTA-länderna, även om det ställs högre krav på snabb kommunikation och leveranssäkerhet än vad som är vanligt i europeiska affärssammanhang.

 

Erfarenheterna och affärskunnandet inom mitt nätverk står till Ert förfogande

Jag har mycket lång erfarenhet av att utveckla avancerade verkstadsprodukter, etablera svenska dotterbolag, bygga marknadsorganisationer, genomföra certifieringar och sluta bilaterala avtal för licenstillverkning och agenturer i alla tre NAFTA-länderna. Det har jag gjort för Volvo-BM inom Volvokoncernen, C.O. Öberg & Co AB inom Sandvikkoncernen, Optimus AB, Alde AB, Besam AB och Metallarmatur AB i Promotion-gruppen samt Nobex AB och Nord-Lock AB.

 

Även andra exportföretag i Sverige, Finland, England, Frankrike och Tyskland med orientering mot tillverkande industri, järnhandel och byggvaror, skogs- och jordbruksprodukter, marin- och fritidsprodukter har varit uppdragsgivare i min  rådgivande och exekutiva verksamhet. Vid Sveriges Exportråds stora undersökning om verktygsbranschen i Nordamerika anlitades jag som marknadsexpert.

 

Kontakt

Välkommen att ringa till mig för ett samtal om hur min erfarenhet kan vara till nytta i Ert företag!

 

» Läs mer om NAFTA och etablering inom marknadsområdet!

 

 

© 1998-2017    Hans Erik Balkom      0762-19 91 00      e-postlänk