hans erik balkom 

  

 

 

Optimering av svårbedömda alternativ

 

På uppdrag av världens ledande biltillverkare byggde jag en beslutsmodell som optimerar volymer och bonusutfall för samliga återförsäljare i Sverige.

En kraftfull, dynamisk datamodell försågs med interaktiva verktyg som gör det möjligt att simulera och därmed optimera och förtydliga utfallen av komplexa handlingsalternativ.

 

Modellen är ett mycket effektivt verktyg vid förändrings- eller budgetarbete. Den passar både den centrala bolagsledningen och de enskilda ÅF-företagen runt om i landet.

 

Konceptet kan tillämpas på både tillverkande och distribuerande företag. Välkommen att kontakta mig för ett samtal om hur denna metodik kan vara till nytta i Ert företag!

 

© 1998-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk