hans erik balkom 

  

 

1 maj 2009

 

 

Satsa på NAFTA-länderna i stället för diktaturerna i Kina och forna Sovjetunionen

 

Flera svenska, och många andra europeiska små- och medelstora företag, har gjort förödande förluster på populistiska satsningar i dessa slutna och totalitärt styrda ekonomier

Inte ens drivna storföretag som ASSI, Ericsson, IKEA och Tetra Pak har kunnat etablera sig utan enorma förluster. Dessa globalt verksamma jättar orkar dock balansera underskotten, vilket inte är så lätt för små eller medelstora företag. Dessa bör i första hand rikta sina exportambitioner mot närmarknaderna inom EU och därefter mot andra marknadsområden, för vilka det går att bedöma riskerna.

 

Genom frihandelsavtalet NAFTA nås världens största marknadsområde byggt på sunda och långsiktigt stabila affärsvillkor

Etablering i endera Kanada, USA eller Mexiko är ett hållbart val av exportstrategi utanför EU:s kärnmarknader. Inom dessa tre länder, signatärer av frihandelsavtalet NAFTA, omsätts över en tredjedel av världsmarknadens volymer. Det sker på sunda grunder som speglar ländernas demokratiska stabilitet med respekt för mänskliga rättigheter, entreprenörskap och privat ägande - värdenormer som gör det högst sannolikt att marknadsområdet förblir ledande inom världsekonomin.

 

Riskerna måste kunna bedömas korrekt och vägas in i kalkylerna

Etablering inom NAFTA-området betyder att det är möjligt att bedöma risktagandet på ett adekvat sätt. Företagens arbetsvillkor är stabilt begripliga och därigenom analyserbara, sakskäl som bör väga tungt vid val av långsiktigt hållbar exportstrategi utanför EU:s kärnmarknader. Vår västerländska kultur passar dessutom mycket väl för det öppna och chosefria affärsklimat som råder inom NAFTA-länderna, även om det ställs högre krav på snabbare kommunikation och leveranssäkerhet än vad som är vanligt i europeiska affärssammanhang.

 

»  Skriv gärna vad Du tycker på denna länk. Ditt inlägg publiceras i dierkt anslutning till denna debattartikel.

 

© 2009-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk