hans erik balkom 

  

 

 

 

Solweig Lindh Balkom

1936 - 2008

 

 

Solweig Lindh Balkom 1936-2008,  djupt älskad och saknad. Foto från 2006.

 

 

 

 

Till minnet av en djupt älskad hustru och inspirerande livskamrat

 

 

Linblomman - Hälsinglands landskapsblomma - var Solweigs favoritblomma och symboliserar mycket väl hennes oprentantiöst vackra och bildade personlighet.

Du var som vindarna och vågorna, som blommorna på marken och fåglarna i skyn, som vårens ljus och sommarnattens leende.

Foto: Hans Erik Balkom 2006

 

 

Trygg barndom

Solweig föddes den 5 juli 1936 under ett sjudundrande åskväder över nordöstra Hälsingland. Himlens alla portar stod vidöppna. När det lilla flickebarnet slog upp sina djupt mörkbruna ögon, steg ljusets änglar ned till jorden för att vaka över henne. Det skulle visa sig att de fick oerhört mycket att göra under hennes aktiva och ovanligt innehållsrika liv.

 

I de tidiga barnaåren levde Solweig under goda omständigheter på Stocka nordost om Hudiksvall, en liten kustort med mindre fiskeflotta, ett sågverk och en utskeppningshamn för huvudsakligen sågade trävaror. När båtflyktingarna från Baltikum vilset flydde undan krigets oerhörda fasor, hamnade de lite varstans längs norrlandskusten, så även i Stocka. Många led av dödlig tuberkulos och smittade hjälpande Stockabor, däribland familjens jungfru och barnflicka. Den unga familjen med de sex minderåriga barnen såg sig helt enkelt tvingad att flytta längre inåt landet för att minska smittorisken.
 
I natursköna Vattlångsdalen fann de sitt trygga boende och utkomst med jordgubbsodlingar på sommaren. Under vintern gick pappa på sjön i den snabbt växande tankersjöfarten, oerhört spännande för syskonskaran som fick brev och små presenter från många exotiska länder.
 

Med rötter i ett välmående kulturlandskap

Solweig älskade Vattlång med dess färgstarka människor förankrade i en sund bondekultur. Vid många tillfällen under hela livet hälsade hon på i sin älskade hembygd. Med glädje deltog hon i slåttern och utförde sysslor som var vederkvickande motsatser till hennes intellektuellt mycket krävande arbete som närmaste medarbetare till nestorn inom marknadsanalys, grundaren av Testologen AB.

 
Klass 7 i Harmångers kyrkskola läsåret 1949-1950. Solweig är inringad

Klass 7 i Harmångers Kyrkskola läsåret 1949-1950 med Solweig inringad. Mycket omtyckt klasslärare, tillika kantor, var Gunnar Lindström. Eleverna från Vattlång fick åka buss till centralorten Harmånger för sitt sista skolår. Inte långt från skolan hade Solweigs farfar och farmor sitt bageri, Lindh's bageri, i släktens ägo ända till 2008.

 

 

Analytisk skärpa till gagn för näringsliv och samhälle

Ett talande exempel på Solweigs förmåga att identifiera och beskriva komplexa samband i näringslivet och samhället på ett lättbegripligt sätt, visas i följande diagram. Under EU:s genomgripande studie av industriell växtkraft i början av 2000-talet, hade Solweig uppdraget att dokumentera de verksamhetsgrenar som är avgörande för tillväxt i Sveriges samlade näringsliv.

 

 

 

Det lila fältet representerar betydelsen man fäster vid varje tillväxtfaktor och det gröna fältet visar hur långt man har kommit i praktiken. Notera den mycket stora utvecklingspotentialen inom samtliga mätområden!

 

 

 

 

Berikande fritid i en charmfull liten Hälsingeby

 

Solweig Lindh Balkom och Hans Erik Balkom tillbringade nästan all ledig tid på Solvik. En naivistisk oljemålning från 1993.

Vi tillbringade nästan all ledig tid på Solvik, fritidsstället i Sunnanå by nära Bergvik i Hälsingland. Tavlan målades 1993, ett lyckligt år. Solweig kommer med förfriskningar och grannpojken Pelle från Sri Lanka springer till sin låtsasmorfar Hans vid målarstaffliet. Närmaste grannarna Ulla och Lennart Inglund är på besök med sin lilla dotterdotter Emelie.

 

 

Kunskapsintensiv verksamhet med säte i genuin kulturbygd

Solweig Lindh Balkom levde i total symbios med gården Jon-Ols´ innersta väsen. Flaggan går i topp på hennes födelsedag den 5 juli.

Efter många år i stressfyllda miljöer ville Solweig återvända för gott till sitt kära Hälsingland. 1998 förvärvade vi därför en äkta Hälsingegård som vi utrustade med kraftfull IT-teknologi vilken tillät oss att rationellt driva vår verksamhet på distans.

 

Gården Jon-Ols i hälsingebyn Runemo i Alfta Socken avskildes från stamfastigheten Ol-Ols i slutet av 1700-talet. Vi hade vårt vackra kontor på den gamla gården.

 

Solweig kände sig omedelbart hemmastadd på Jon-Ols. Flera märkliga men alltid beskyddande händelser inträffade på den sägenomspunna gården. Därför förblev hon trygg, också under mörka vinternätter när jag var bortrest. På ett sätt som är svårt att förklara levde Solweig i symbios med gårdens allra innersta väsen.

 

När våra vänner kommer på besök uttrycker de spontant sin känsla av ro och harmoni som förmedlas av det vackra tunet omgivet av mangårdsbyggnaden, ekonomibyggnaderna och gammelgården, alla timrade för praktisk funktion i ett formspråk som inspirerar än idag. Inte minst gammelgården representerar omistliga kulturvärden.

 

Gårdens beskyddare är den i folklivstraditionen mytomspunna bondmoran Helena (Lena) Olsdotter Jonson, 1815-1886. Hon är allestädes närvarande och vakar med fast hand över allt och allas väl. Trotsar man hennes väsen, tvekar hon inte att ta till hårdhandskarna vilka våra otroligt enfaldiga efterträdare fick smaka på med besked och blev skoningslöst bortkörda från gården.

 

 

Solweig kopplar av en stund på sitt smakfulla kontor som var utrustat med ett mycket kraftfullt IT-system. Härifrån kunde hon effektivt driva sitt kunskapsintensiva företag på distans. Kunder var landets främsta aktörer inom avancerad marknads- och samhällsanalys.

 

 

 

Förödande val av bostad

2006 begick vi det katastrofala misstaget att hyra övervåningen i fastigheten Gundbogatan 3 i Alfta. På nedre våningen bodde ägaren Lars Nilsson, en pensionsmässig, lägre präst i Svenska kyrkan och förhärdad bögstöt.

 

Sunda människor är djupt kränkta av att Svenska kyrkan låter figurer besatta med sinnessjuka böjelser av Nilssons sort vara själasörjare och uttolkare av det kristna budskapet. Varje år flyr tiotusentals medlemmar dess svagsinta moral och etik.

» Om vidriga gärningar i kyrkans slagskugga.

 

Hyresvärdarna Lars Nilsson och brodern Olle Nilsson besatt av samma slags bögsjuka, visste att min hustrus lungfunktion var nedsatt. Oaktat denna insikt struntade de att informera om en påbörjad mögelsanering av nedre planet. När byggdamm med mögelsporer trängde in i vårt hem, blev vi dödssjuka. Till följd av den livsfara som bröderna Nilsson framkallade, avled min hustru under långvariga och mycket svåra lidanden.

» Varning för bröderna Nilsson som hyresvärdar.

 

 

Förståndsklena hyresvärdar släcker ett rikt och ömt liv

Syster Karin vid IVA-enheten på Bollnäs Sjukhus vårdar och tröstar Solweig i livets slutskede en dag i januari 2008. Snart räcker krafterna inte längre för att kämpa vidare. För att min hustru skall få ett värdigt slut på sitt rika liv, tvingas jag efter trettiofyra helvetiska dygn med allt sämre värden att be ansvarig läkare avsluta livsuppehållande insatser.

 

 

Epilog

Det går inte att beskriva med ord den ursinniga vrede som jag känner gentemot de livsfarligt ansvarslösa bögarna, bröderna Lars Gösta Nilsson och Jan Olov Anders Nilsson, ägare till fastigheten Björkebo på Gundbogatan 3 i Alfta. Som vållande av våra svåra lidanden och min hustrus plågsamma död, blir de kraftfullt ställda till svars, straffrättsligt men också moraliskt. I första hand faller gärningarna under brottsbalkens strafflagar men som prästvigd bröt Lars Nilsson också mot ämbetseden att verka med kristet respektfullt och medmänskligt ansvarstagande.

 

Samtidigt hålls snickaren Bengt Arne Hedström med firma Hedströms Byggservice i Alfta som var anlitad att åtgärda nedre våningens mögelangrepp, straffrättsligt ansvarig för att byggdammet som innehöll livsfarliga mögelsporer kunde tränga ända in i vårt hem på övre våningen och förorsaka oss dödsbringande lunginflammationer.

 

© 2009-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk