hans erik balkom 

  

 

 

Solweig Lindh Balkom

1936 - 2008

 

 

Till minnet av en djupt älskad hustru och inspirerande livskamrat

 

 

Linblomman - Hälsinglands landskapsblomma - var Solweigs älsklingsblomma och är en vacker symbol
för hennes personlighet.

Du var som vindarna och vågorna, som blommorna på marken och fåglarna i skyn, som ljuset om våren och sommarnattens leende.

Foto: Hans Erik Balkom

 

 

Trygg barndom trots orostider

Solweig föddes den 5 juli 1936 under ett sjudundrande åskväder över nordöstra Hälsingland. Himlens alla portar stod vidöppna. När det lilla flickebarnet slog upp sina djupt mörkbruna ögon, steg ljusets änglar ned till jorden för att vaka över henne. Det skulle visa sig att de fick mycket att göra under hennes innehållsrika liv.

 

I de tidiga barnaåren levde Solweig under goda omständigheter på Stocka, en mindre kustort nordost om Hudiksvall. Där fanns en liten fiskeflotta, ett sågverk och en utskeppningshamn för sågade trävaror. När båtflyktingarna från Baltikum vilset flydde undan krigets oerhörda fasor, hamnade de lite varstans längs södra norrlandskusten. Många led av dödlig tuberkulos och smittade sina hjälpare, däribland den unga familjens jungfru och barnflicka. Med sina sex minderåriga barn var familjen tvingad att flytta längre inåt landet för att minska smittorisken.
 
I natursköna Vattlångsdalen fann de sitt trygga boende och utkomst med jordgubbsodlingar på sommaren. Under vintern gick pappa på sjön i den snabbt framväxande tankersjöfarten, oerhört spännande för syskonskaran som fick brev och små presenter från många exotiska länder.
 

Med rötter i en välmående bondekultur

Solweig älskade Vattlång med dess färgstarka människor förankrade i en sund bondekultur. Vid många tillfällen under hela livet hälsade hon på i sin kära hembygd. Med glädje deltog hon i slåttern och utförde andra sysslor som var vederkvickande motsatser till hennes intellektuellt mycket krävande arbete som närmaste medarbetare till nestorn inom marknadsanalys, grundaren av Testologen AB.

 
Klass 7 i Harmångers kyrkskola läsåret 1949-1950. Solweig är inringad

Klass 7 i Harmångers Kyrkskola läsåret 1949-1950 med Solweig inringad. Mycket omtyckt klasslärare, tillika kantor, var Gunnar Lindström. Eleverna från Vattlång fick åka buss till centralorten Harmånger för sitt sista skolår. Inte långt från skolan hade Solweigs farfar och farmor sitt bageri, Lindh's bageri, i släktens ägo ända till 2008.

 

 

Analytisk skärpa till gagn för näringsliv och samhälle

Ett talande exempel på Solweigs förmåga att identifiera och beskriva komplexa samband i näringslivet och samhället på ett lättbegripligt sätt, visas i följande diagram. Under EU:s genomgripande studie av industriell växtkraft i början av 2000-talet, hade Solweig uppdraget att bestämma och dokumentera de operativa parametrar som är avgörande för tillväxt i Sveriges samlade näringsliv.

 

 

 

Det lila fältet representerar betydelsen man fäster vid varje tillväxtfaktor och det gröna fältet visar hur långt man har kommit i praktiken. Notera den mycket stora utvecklingspotentialen inom samtliga mätområden!

 

 

 

Berikande fritid i en charmfull liten hälsingeby

 

Solweig Lindh Balkom och Hans Erik Balkom tillbringade nästan all ledig tid på Solvik. En naivistisk oljemålning från 1993.

Vi tillbringade nästan all ledig tid på Solvik i den lilla hälsingebyn Sunnanå nära Bergvik. Hans målade tavlan 1993, ett lyckligt år. Solweig kommer med förfriskningar och grannpojken Pelle från Sri Lanka springer till sin låtsasmorfar Hans vid målarstaffliet. Närmaste grannarna, Ulla och Lennart Inglund är på besök med sin lilla dotterdotter Emelie.

 

 

Kunskapsintensiv verksamhet med säte i genuin kulturbygd

Solweig Lindh Balkom levde i total symbios med gården Jon-Ols´ innersta väsen. Flaggan går i topp på hennes födelsedag den 5 juli.

Efter många år i stressfyllda miljöer ville Solweig återvända för gott till sitt kära Hälsingland. 1998 förvärvade vi en genuin Hälsingegård som utrustades med kraftfull IT-teknologi. Vi kunde därför driva våra verksamheter på distans med rationella metoder.

 

Gården Jon-Ols i hälsingebyn Runemo i Alfta Socken avskildes från stamfastigheten Ol-Ols i slutet av 1700-talet. Vi hade vårt vackra kontor på den gamla gården där Solweig omedelbart kände sig hemmastadd.

 

Flera märkliga men alltid beskyddande händelser inträffade på den sägenomspunna gården. Därför kände hon sig trygg, också under mörka vinternätter när jag var bortrest. På ett sätt som är svårt att förklara levde Solweig i symbios med gårdens allra innersta väsen.

 

När våra vänner kommer på besök uttrycker de spontant sin känsla av ro och harmoni som förmedlas av det vackra tunet omgivet av mangårdsbyggnaden, ekonomibyggnaderna och gammelgården, alla timrade för praktisk funktion i ett formspråk som inspirerar än idag. Inte minst gammelgården representerar omistliga kulturvärden.

 

Gårdens beskyddare är den i folklivstraditionen mytomspunna bondmoran Helena (Lena) Olsdotter Jonson, 1815-1886. Hon är allestädes närvarande och vakar med fast hand över allt och allas väl. Trotsar man hennes väsen, tvekar hon inte att ta till hårdhandskarna vilka våra otroligt enfaldiga efterträdare fick smaka på med besked och blev skoningslöst bortkörda från gården.

 

 

Solweig kopplar av en stund på sitt smakfulla kontor som var utrustat med ett mycket kraftfullt IT-system. Härifrån kunde hon effektivt driva sitt kunskapsintensiva företag på distans. Kunder var några av landets ledande aktörer inom avancerad marknads- och samhällsanalys.

 

 

Förödande val av bostad

2006 begår vi det katastrofala misstaget att hyra övervåningen i Björkebo på Gundbogatan 3 i Alfta. På nedre våningsplanet bor den ene hyresvärden, Lars Nilsson, en sorts lägre prästfigur i Svenska kyrkan och gammal förhärdad bögstöt. Dennes bror, Olle Nilsson, är andre värd och besatt av samma slags sjuka.

 

Båda hyresvärdana visar klent förstånd med direkt livshotande ansvarslöshet. De vet att min hustru har en svår lungsjukdom men trots denna insikt struntar man att upplysa om sanering av mögelangrepp. Vi blir dödligt sjuka av byggdamm med mögel som plötsligt tränger in i vårt hem. Min hustru avlider under en fasansfull dödskamp. Jag får allvarliga skador till livslångt men.

» Varning för bröderna Nilsson som hyresvärdar.

 

Svenska kyrkan kränker själsfriska människor ända in i märgen av deras kristna tro när perversa existenser av Lars Nilssons art sätts till själasörjare. Tiotusentals sunda medlemmar flyr därför kyrkans sinnessvaga moral och etik, varje år!

» Om vidriga gärningar i kyrkans slagskugga.

 

 

Ansvarslösa hyresvärdar släcker ett rikt liv

Syster Karin vid IVA-enheten på Bollnäs Sjukhus vårdar och tröstar Solweig i livets slutskede en dag i januari 2008. Snart räcker inte längre hennes krafter för att kämpa vidare. För att min hustru skall få ett värdigt slut på sitt rika liv, tvingas jag be ansvarig läkargrupp att avsluta de livsuppehållande insatserna efter trettiofyra helvetiska dygn med allt sämre värden.

 

 

Epilog

Ord kan inte beskriva den ursinniga vrede som jag riktar mot de livsfarligt ansvarslösa bröderna Lars Gösta Nilsson och Jan Olov Anders Nilsson, ägare till fastigheten Björkebo på Gundbogatan 3 i Alfta. Som vållande av våra svåra lidanden och min hustrus oerhört plågsamma död, ställs de nu kraftfullt till svars, straffrättsligt men även moraliskt. Gärningarna faller i första hand under brottsbalkens strafflagar. Som prästvigd bröt Lars Nilsson dessutom mot ämbetseden att verka på ett kristet och ansvarstagande sätt.

 

Samtidigt hålls snickaren Bengt Arne Hedström med firma Hedströms Byggservice i Alfta som var anlitad att åtgärda nedre våningens mögelangrepp, straffrättsligt ansvarig för att byggdammet som innehöll livsfarliga mögelsporer kunde tränga ända in i vårt hem på övre våningen och förorsaka oss dödliga lunginflammationer.

 

© 2009-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk