hans erik balkom 

  

 

 

Överste Wrede och Johan Theofron Munktell

Översten Fabian Casimir Wrede och ingenjören Johan Theofron Munktell i Eskilstuna omkring 1850. Herrarna utvecklade- och startade tillverkning av industriprodukter som än idag har stor samhällsekonomisk betydelse.

 

 

Förstlingen 1853

Nybyggd replik av Ingenjör Munktells "Förstlingen" från 1853. Toppfart: 15 km/tim när pannan eldas med extra prima björkved!

 

Kommersiellt stöd till innovatörer

 

Framgångsrikt entrprenörskap ...

är en komplex process. Av erfarenhet vet jag hur de sammansatta förlopp som leder till kommersiellt framgångsrika uppfinningar och vidareutvecklingar skall läggas upp och drivas i en alltmer komkurrensutsatt omvärld.

 

Finansieringen blir ett bekymmer ...

när nyskapelsen är klar för produktion och marknadsföring. Det som kallas för offentligt riskkapital är otillräckliga sysselsättningsbidrag av politisk natur. Inte en enda svensk innovation har nått sin kritiska affärsmassa med stöd av offentliga medel.

 

Ofta är man hänvisad till den konventionella bankmarknaden vilken i regel har svårigheter att förstå långsiktiga, nyskapande projekt och därför fordrar heltäckande säkerheter. Alternativet är att vända sig till riskkapitalister.

 

I det senare fallet gäller det att kunna tygla sanslöst giriga krav på avkastning och ägarposter. Min erfarenhet som stöd i sådana förhandlingssituationer är i regel till båda parters nytta genom att affärsavtalen sluts på realistika nivåer redan från början.

» Bristen på verkligt riskkapital.

 

Marknadsföring

Att bygga marknadsorganisationer här hemma och på viktiga exportmarknader är ett annat område som kräver speciella kunskaper, erfarenheter och kontakter.

 

Samarbete med innovatörer

Att förstå och rätt värdera de skapande krafter som omger uppfinnare är en grannlaga uppgift som kräver respekt för upphovsmannens intentioner.

» Ett exempel

 

 

© 1998-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk