hans erik balkom 

  

 

 

30 aug, 2008 05:54:40

 

Barnamorden i Arboga - ett totalhaveri för rättssäkerheten

 

Bottenskrapet av landets jurister klarar inte sina arbetsuppgifter

I det rättsliga arbetet efter de oerhört tragiska barnamorden i Arboga och mordförsöket på barnens mamma, har ingenting - absolut noll - fungerat från det allmännas sida. Den ende som reser sig över de otroligt inkompetenta myndighetspersonerna är den s.k. tyskans försvarsadvokat. Poliser som glömmer att säkra DNA-spår, en åklagare som inte är kunnig nog att skriva en valid begäran om utlämning från ett annat EU-land, nämndemän som sladdrar likt vinpimplande fjollor på lokal och en rådman, rättens ordförande, som ena dagen offentligt säger sig överväga att polisanmäla sina nämndemän för lösmynthet för att nästa dag acceptera att de skulle vara kvalificerade att döma i ett fruktansvärt brottsmål; Man tager sig för pannan!

 

Är det måhända så att de sämsta juridikkandidaterna måste söka sig offentliga anställningar för att kunna försörja sig?

Den överväldigande delen av jurister i landet har en låg utbildning, jur. kand., inriktad på statsförvaltningens byråkratiska behov efter årtionden av socialistisk influens. Praktiserande advokater lär sig att basera merparten av sina intäkter på offentliga uppdrag som konkursförvaltare eller försvarsadvokater. Endast ett fåtal jurister är kapabla att livnära sig på andra medel än skatteuttagen från folket.

 

Höga polisbefäl, kronofogdar i chefsposition, alla åklagare, rådmän och advokater borde ha minst en licentiatexamen och legitimation analogt med kraven på läkare

Juristutbildning måste reformeras och utbildningsnivån måste höjas för att bättre tjäna folkets verkliga behov i svåra livssituationer. En jur. kand. i en exekutiv befattning kan vara livsfarlig, precis som en halvutbildad läkare, en med. kand. med flera år kvar till sin legitimation och yrkesmässiga självständighet.

 

»  Skriv gärna vad Du tycker på denna länk. Ditt inlägg publiceras i dierkt anslutning till denna debattartikel.

 

© 2009-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk