hans erik balkom 

  

 

 

Skapat: 17 april 2009

Redigerat: 17 november 2016 och 27 januari 2017

 

 

 

Allt fler vidriga gärningar begås i kyrkornas slagskugga

 

Kyrkan lider brist på företrädare med sunda moralbegrepp och etisk resning

När en kyrkoherde med uppenbart klent intellekt och flera av hennes kollegor på motsvarande nivå runt om i landet tillåter att kistorna krossas vid gravåterfyllning, så frågar man sig hur de överhuvudtaget kunde bli prästvigda i Svenska kyrkan. Trots ärkebiskopens klara avståndstagande redan för ett år sedan, kunde medierna i dagarna avslöja att fortfarande krossas kistorna i flera församlingar över hela landet. En stackars vilsen kyrkogårdsarbetare i Vännäs får dock ensam klä skott för brotten mot griftefriden. Var finns den medmänskliga och moraliska resningen inom kyrkan som verkar vara just den osolidariska och intrigerande arbetsgivare som både präster och många andra anställda klagat på under senare år?

 

Under senare år har allt fler avskyvärda gärningar kommit till allmänhetens kännedom. Det handlar om både nekrofili och att själasörjare förgriper sig på förtvivlade människor i andlig nöd. När en sprängkåt idiot till kyrkoherde i Stockholm spöar upp tanten och hennes påsättare utav bara helsike vid en sexorgie som han själv tar initiativtet till, verkar kyrkan se det som enbart ett pikant och närmast oförargligt inslag av privat natur. Alla dessa illgärningar är lika vidriga som övergreppen på små oskuldsfulla korgossar som trynsvinen till präster inom Katolska kyrkan ägnar sig åt, under total tystnad från högsta ort. 

 

Katolska kyrkan accepterar pedofili

Blir pedofilen ertappad flyttas han bara till en annan församling och ett friskrivande avlatsbrev upprättas med rundlig ersättning, ty Katolska kyrkan har ju enorma pekuniära tillgångar. Enbart i Los Angeles stift  betalades förra året över 650 miljoner USD i skadestånd till offer som i sin barndom utsattes för äckelprästernas sjukliga övergrepp. Fortfarande som vuxna lider de mycket svårt och många klarar inte av att leva i normala relationer då spökbilderna från barndomen jagar dem ända in i sängkammarens helgade vrår.

 

Påven borde ställas inför Internationella domstolen för brott mot mänskligheten

Som seden verkar påbjuda, skall en med nödvändighet skröplig påva resa ut till stackars oupplysta människor i tredje världen och uppvigla dem till att inte använda kondom. Skulle denne självpåtagne höghet möjligen vara mentalt tillräknelig, borde han ställas inför Internationella domstolen i Haag för de grövsta brott mot mänskligheten.

 

I Rwanda bevittnade katolska präster och nunnor under tyst medgivande hur hundratusentals Tutier slogs ihjäl på det grymmaste sätt. Vid solnedgången går de sedan i vespern, får syndernas förlåtelse och sover därpå obekymrat för att vakna till en ny dag redo att sanktionera, och i flera fall aktivt delta i folkmorden. En portvinsbrusig dåre till katolsk biskop hävdade nyligen i svensk TV att inga judar eller romer gasades ihjäl i Hitlers Tyskland. Hur ända in i glödheta aftonsången är de funtade, är de människor eller helvetets bestar?

 

Jag vill kunna förlita mig på Svenska kyrkan

Min värdedegrund bygger på en helsvensk, traditionellt evangelisk uppfostran. Jag är döpt, konfirmerad och har gift mig i Svenka kyrkan. Min hustru och mitt älskade barn samt alla andra nära och kära som avlidit under min överblickbara tid har begravts enligt Svenska kyrkans tradition. Att tänka sig att deras lekamen möjligen kan ha skändats gör mig förtvivlad och ursinnig till vanmaktens helvetesgräns.

 

Att många frikyrkor och andra sekter ägnar sig åt livsfarliga gärningar i strid med själslig sundhet är närmast ett axiom per definition. Mentalsjukhusen i dess närområden är överfyllda med förtvivlade människor som sökt andlig vägledning men i stället utsatts för både själslig tortyr och direkt fysiska övergrepp. Knutby utanför Uppsala är bara ett enda exempel från nutid.

 

Förtroendet är förbrukat

Sammanfattningsvis tvingas jag konstatera att förtroendet för Svenska kyrkan som själavårdare och moralisk ledstierna är förbrukat. På bara något årtionde har mina fäders högt aktade ledfyr förvandlats till en tummelplats för svagsinta bögar och flator som vill få sin ruskigt sjuka r sanktionerade genom prästvigningens heliga sakrament.

 

Trots sin preussiskt stöddiga framtoning på irriterande dålig svenska, verkar nuvarande ärkebiskop sakna både förstånd och kurage att huta åt dårfinkarna. Är någon egentligen förundrad varför tiotusentals svenskar med normal läggning lämnar kyrkan, varje år?

 

»  Skriv gärna vad Du tycker på denna länk. Ditt nlägg publiceras i dierkt anslutning till denna debattartikel.

»  Läs Svenska kyrkans synpunkter på frågeställningarna i denna debattartikel!

 

 

© 2009-2017    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk