hans erik balkom 

  

 

 

Skapat: 17 april 2009

Redigerat: november 2016, januari 2017 och december 2017/januari 2018

 

 

 

Vidriga gärningar i kyrkornas slagskugga

 

Religiösa samfund saknar sunda moralbegrepp och etisk resning

När en kyrkoherde med uppenbart klent intellekt och flera av hennes kollegor på motsvarande mentala nivå runt om i landet tillåter att kistorna krossas vid gravåterfyllning, så frågar man sig hur de överhuvudtaget kunde bli prästvigda i Svenska kyrkan. Dåvarande ärkebiskopen tog, ovanligt nog, klart avstånd men fortfarande rapporterar media att kistor krossas i många församlingar. En stackars vilsen kyrkogårdsarbetare i Vännäs har ensam fått bära det juridiska ansvaret för brotten mot griftefriden.

 

Under senare år har allt fler avskyvärda gärningar kommit till allmänhetens kännedom. Det handlar om både nekrofili och att själasörjare förgriper sig på förtvivlade människor i andlig nöd. När en sprängkåt idiot till kyrkoherde i Stockholm spöar upp tanten och hennes påsättare utav bara helsike vid en sexorgie som han själv tar initiativtet till, verkar kyrkan se det som enbart ett pikant och närmast oförargligt inslag av privat natur. Alla dessa illgärningar är lika vidriga som övergreppen på små oskuldsfulla korgossar som trynsvinen till präster inom Katolska kyrkan ägnar sig åt, under total tystnad från högsta ort. 

 

Katolska kyrkan är oförmögen att ta itu med sina pedofila präster.

Blir pedofilen ertappad flyttas han bara till en annan församling och ett friskrivande avlatsbrev upprättas med rundlig ersättning, ty Katolska kyrkan har ju enorma pekuniära tillgångar. Enbart i Los Angeles stift  betalades förra året över 650 miljoner USD i skadestånd till offer som i sin barndom utsattes för äckelprästernas sjukliga övergrepp. Fortfarande som vuxna lider de mycket svårt och många klarar inte av att leva i normala relationer då spökbilderna från barndomen jagar dem ända in i sängkammarens helgade vrår.

 

Påven borde ställas inför Internationella domstolen för brott mot mänskligheten

Som konvenansen verkar påbjuda, skall en med nödvändighet skröplig påva resa ut till stackars oupplysta människor i tredje världen och uppvigla dem till att inte använda kondom. Skulle denne självpåtagne höghet vara mentalt tillräknelig, borde han ställas inför Internationella domstolen i Haag för de grövsta brott mot mänskligheten.

 

I Rwanda bevittnade katolska präster och nunnor under tyst medgivande hur hundratusentals Tutier slogs ihjäl på det grymmaste sätt. Vid solnedgången går de sedan i vespern, får syndernas förlåtelse och sover därpå obekymrat för att vakna till en ny dag redo att sanktionera, och i flera fall aktivt delta i folkmorden. En portvinsbrusig dåre till katolsk biskop hävdade nyligen i svensk TV att inga judar eller romer gasades ihjäl i Hitlers Tyskland. Hur ända in i glödheta aftonsången är de funtade, är de människor eller helvetets bestar?

 

Jag ville förlita mig på Svenska kyrkan

Min värdedegrund bygger på en helsvensk, traditionellt evangelisk uppfostran. Jag är döpt, konfirmerad och har gift mig i Svenka kyrkan. Min hustru och mitt enda barn samt alla andra nära som avlidit under min överblickbara tid har begravts enligt Svenska kyrkans tradition. Att tänka sig att deras lekamen kan ha skändats gör mig förtvivlad och ursinnig intill vanmaktens helvetesgräns.

 

Att många frikyrkor och andra sekter ägnar sig åt livsfarliga gärningar i strid med själslig sundhet är närmast ett axiom per definition. Mentalsjukhusen i dess närområden är överfyllda med förtvivlade människor som sökt andlig vägledning men i stället utsatts för både själslig tortyr och direkta fysiska övergrepp. Knutby utanför Uppsala är bara ett enda exempel från nutid.

 

Övergreppen verkar aldrig ta slut

Svenska kyrkan kränker normala människor ända in i märgen av deras kristna tro när perversa figurer sätts till själasörjare. Som framgår av artiklarna som länken här nedan leder till, ökar både fysiska och själsliga övergrepp, en djupt oroande och klart brottslig utveckling som rikets rättsvårdare måste ta itu med, omedelbart!

»  Svenska Dagbladet dokumenterar övergreppen i Svenska kyrkan

»  Bögpräst vållar hyresgästs död

 

 

Förtroendet är förbrukat

Jag konstaterar att förtroendet för Svenska kyrkan som moralisk ledfyr och själavårdare är förbrukat. På något decennium har mitt och mina fäders andliga fundament urartat till en tummelplats för bögar och flator. Faiblessen för den här sortens liderligheter delas sorgligt nog av många figurer i kyrkans ledarskikt.

 

Ödesmättat avgörande

Svenska kyrkan står inför ett existentiellt beslut. Ledningen klarar inte av att hantera alla urspårade element som normalt lagda medlemmar inte längre tolererar som sina själasörjare eller officianter. Vanliga män och kvinnor kränks av kyrkans sinnessvaga moral och etik och flyr i tiotusental, varje år. Massflykten kan enbart stoppas av genuint sunda företrädare på alla poster. Kyrkan är dock inte stark nog att genomföra så pass drastiska förändringar - med självupplösning som konsekvens!

Ärkebiskop Antje Jackelén

 

Lämna synpunkter

»  Svenska kyrkan har gjort ett inlägg

»  Skriv vad du tycker på den här länken

© 2000-2018    Hans Erik Balkom     0762-19 91 00       e-postlänk